Νεκταρία Αλιφέρη

Συμμετοχή σε αγώνες :

1.   Ga menippos 30 klm Μαλακάσα 

2.   Ga Duke  30 klm Μαλακάσα 

3.  Ga Duke 40 klm   Λαμία 

4.  Ga menippos 40 klm Αθήνα 

5.  Ga menippos 40 klm Αθήνα 

6.  Ga menippos 60 Klm Αθήνα