Αντιγόνη Νταλιάνη

Συμμετοχή σε αγώνες 

1.  11/2007 Torquato V 20 klm Μαλακάσα 

2. 01/2008 Torquato V 20 klm Μαλακάσα 

3. 13/6/2010 Torquato V 20 klm Μαλακάσα 

4. 26/9/2010 Menjor 60 klm Βόλος 

5. 13/2/2011 Ga mentor 30 klm Αθήνα 

6.  2/4/2011  Ga mentor 60 klm Κατερίνη 

7.  21/5/2011 Menjor 30 klm Βόλος 

8.  28/8/2011 Teska Βαλκανικό πρωτάθλημα 86 klm Βουλγαρία 

9. 16/10/2011 Menjor 60 klm Κιλκίς 

10.  13/11/2011 Menjor 90 klm Κιλκίς 

11.  25/2/2012  Ga Europe 30 klm Αθήνα 

12.  26/2/2012   Ga Napoleon 60 klm Αθήνα 

13. 25/3/2012 Ga Napoleon αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Κιλκίς 

14.  21/10/2012 Ga Napoleon αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Κιλκίς 

15.  30/3/2013  Teska αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Κατερίνη 

16.  12/5/2013  Teska αγώνας πρωταθλήματος 120 klm Κιλκίς 

17.  22/9/2013  Teska αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Βόλος 

18.  17/11/2013  Teska 90 klm Αθήνα 

19.  23/2/2014  Ga Nikias αγώνας κυπέλλου 90 klm Κιλκίς 

20.  16/3/2014  Ga Europe 60 klm Λαμία 

21.  6/4/2014  Ga Nikias  αγώνας κυπέλλου 90 klm Βόλος 

22.  1/6/2014  Ga Europe   αγώνας πρωταθλήματος 120 klm Αθήνα 

23.  20/9/2014  Ga Nikias  βαλκανικό πρωτάθλημα 80 klm Σερβία 

24.  14/12/2014  Ga Duke 60 klm Μαλακάσα 

25.  22/3/2015  Ga Duke αγώνας κυπέλλου 90 Klm Λαμία 

26.  24/5/2015 Ga Nikias αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Βόλος 

27.  27/9/2015  Ga Duke 60 klm Μαλακάσα 

28.  25/10/2015  Ga Nireas 60 klm Μαλακάσα 

29.  28/2/2016  Ga Nireas αγώνας πρωταθλήματος 90  klm Λαμία 

30.  7/5/2016  Ga Nireas αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Κιλκίς 

31.  19/6/2016  Ga Nireas αγώνας πρωταθλήματος 90 klm Κατερίνη 

32.  4/9/2016  Ga Nireas 20 klm  Αθήνα 

33.  8/10/2016  Ga Nireas βαλκανικό πρωτάθλημα 100 klm Κροατία 

34. 30/10/2016  Ga Europe 20 klm Αθήνα 

35.  12/2/2017  Ga Nireas αγώνας πρωταθλήματος 80 klm Αθήνα 

36. 26/3/2017 Ga Europe 60 klm Αθήνα 

37. 5/11/2017 Ga Nireas 40km Αθήνα

38. 11/02/2018 Ga Nireas 60km Αθήνα