Νέα

Διεξαγωγή έκτακτης άδειας ικανότητας αθλητή ιππικής αντοχής στις 27/8/2017

Το marathonendurance club (AIOM) διοργανώνει στα τέλη Αυγούστου,έκτακτη Lisance για την απόκτηση της άδειας αθλητή ιππικής αντοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος, είναι η έγκυρη κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών έως τις 28 Ιουλίου.
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ
2) Έντυπο προαθλητικού ιατρικού ελέγχου (επισυναπτόμενο)
3) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γέννησης
4) 1 ψηφιακή φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας και σε μορφή jpeg
5) παράβολο Α.Ι.Α, που ορίζεται στα 100€ και καταβάλλεται ηλεκτρονικά (Ελληνική ομοσπονδία ιππασίας, ALPHA BANK,IBAN GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438 )

TO MARATHON ENDURANCE CLUB θα διαθέσει δωρεάν άλογα για τους υποψηφίους

admin